Đường sắt Sài Gòn tăng cường tàu Nha Trang, Quy Nhơn dịp 30/4

Ngày đăng: 07:45:17 03-04-2017

ga sài gòn

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Công ty VTĐS Sài Gòn sẽ tổ chức chạy thêm 12 đoàn tàu từ Sài Gòn đến Nha Trang, Quy Nhơn và ngược lại các ngày 5, 6/4/2017 và từ ngày 27/4 đến ngày 2/5.

Cụ thể, trên tuyến Sài Gòn – Nha Trang, chạy thêm 8 đoàn tàu mang mác hiệu SNT3, SNT4, SNT6, SNT7, SNT8, SNT9, SNT10 và SNT11. Chiều Sài Gòn – Nha Trang, tàu SNT4 xuất phát tại Sài Gòn lúc 18 giờ 30 phút các ngày 27, 28/4, đến Nha Trang lúc 4 giờ 26 phút. Tàu SNT6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 22 giờ 25 phút các ngày 27, 28, 29/4, đến Nha Trang lúc 7 giờ 32 phút. Tàu SNT8 xuất phát tại Sài Gòn lúc 22 giờ 45 phút các ngày 27, 28, 29/4, đến Nha Trang lúc 8 giờ 5 phút. Tàu SNT10 xuất phát tại Sài Gòn lúc 23 giờ 30 phút ngày 28/4, đến Nha Trang lúc 9 giờ 13 phút. Các ga đón tiễn khách: Sài Gòn, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang (riêng tàu SNT10 không đón trả khách ga Biên Hòa).

Chiều Nha Trang – Sài Gòn, tàu SNT3 xuất phát tại Nha Trang lúc 18 giờ 45 phút ngày 1, 2/5, đến Sài Gòn lúc 2 giờ 57 phút. Tàu SNT7 xuất phát tại Nha Trang lúc 21 giờ 45 phút ngày 1, 2/5,đến Sài Gòn lúc 7 giờ 39 phút. Tàu SNT9xuất phát tại Nha Trang lúc 23 giờ 15 phút ngày 1/5, đến Sài Gòn lúc 8 giờ 52 phút. Tàu SNT11xuất phát tại Nha Trang lúc 23 giờ 40 phút ngày 1/5, đến Sài Gòn lúc 9 giờ 20 phút. Các ga đón tiễn khách gồm Nha Trang, Tháp Chàm, Biên Hòa, Sài Gòn; Riêng tàu SNT11 không đón trả khách tại ga Tháp Chàm.

Tuyến Sài Gòn – Quy Nhơn, chạy thêm 4 đoàn tàu mang mác hiệu SQN2, SQN3, SQN5 và SQN6. Cụ thể, tàu SQN2 xuất phát tại Sài Gòn lúc 21 giờ 25 phút các ngày 5/4 và đến Quy Nhơn lúc 12 giờ 1 phút. Các ga đón tiễn khách gồm Sài Gòn, Biên Hòa, Bình Thuận, Tháp Chàm, Nha Trang, Ninh Hòa, Giã, Phú Hiệp, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn.

Tàu SQN6 xuất phát tại Sài Gòn lúc 23 giờ 5 phút các ngày 28/4 và đến Quy Nhơn lúc 13 giờ 22 phút. Các ga đón tiễn khách gồm Sài Gòn, Biên Hòa, Tháp Chàm, Nha Trang, Ninh Hòa, Tuy Hòa, Diêu Trì, Quy Nhơn.

Chiều Quy Nhơn – Sài Gòn, tàu SQN3 xuất phát tại Quy Nhơn lúc 16 giờ 30 phút ngày 6/4, đến Sài Gòn lúc 7 giờ 1 phút. Tàu đón trả khách tại các ga Quy Nhơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Tháp Chàm, Bình Thuận, Long Khánh, Biên Hòa, Dĩ An, Sài Gòn.

Tàu SQN5 xuất phát tại Quy Nhơn lúc 17 giờ 30 phút ngày 1/5, đến Sài Gòn lúc 8 giờ 12 phút. Tàu đón trả khách tại các ga Quy Nhơn, Diêu Trì, Tuy Hòa, Ninh Hòa, Nha Trang, Biên Hòa, Sài Gòn.

Trước đó, đường sắt Sài Gòn cũng đưa vào khai thác tàu chất lượng cao, hiện đại chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang từ ngày 20/2 và trên tuyến Sài Gòn - Phan Thiết từ 20/3/2017 được hành khách đánh giá cao.

Nguồn: http://www.vr.com.vn/cam-nang-di-tau/ds-sai-gon-tang-nhieu-doi-tau-di-nha-trang-quy-nhon-dip-304.html