Giờ Tàu Thống Nhất Bắc - Nam

Lưu ý: Thông tin có thể có thay đổi, vui lòng truy cập website đường sắt Việt Nam để xem chi tiết

Ga Hà Nội cung cấp cho các bạn thông tin giờ tàu Thống Nhất chạy tuyến Bắc Nam Hà Nội -> Huế -> Đà Nẵng -> Sài Gòn .

Ngoài ra để xem chi tiết cho từng chặn từng ga quý khách có thể xem trực tiếp tại website http://giotaugiave.dsvn.vn/

Xem giờ tàu các tuyến khác :

ga hà nội

Chiều Hà Nội > Huế > Đà Nẵng > Sài Gòn

Chiều Sài Gòn > Đà Nẵng > Huế > Hà Nội