Kép - Hạ Long

Chiều đi Giờ Tàu tuyến Kép - Hải Phòng

Chiều đi ga Yên Viên-> Hạ Long. Tàu 51501

Lưu ý thời gian đi và đến có thể thay đổi, thông tin mang tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường sắt VN để cập nhật mới nhất

Chiều về Giờ Tàu tuyến Hải Phòng - Kép

Chiều về ga Hạ Long -> Yên Viên. Tàu 51502