Hà Nội - Đồng Đăng

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Đồng Đăng

Chiều Đi Yên Viên -> Hạ Long. Tàu 51051

Lưu ý thời gian đi và đến có thể thay đổi, thông tin mang tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường sắt VN để cập nhật mới nhất

Chiều Đi Hà Nội -> Đồng Đăng. Tàu DD5

Chiều Về Giờ Tàu từ Đồng Đăng đi Hà Nội

Chiều về Hạ Long -> Yên Viên. Tàu 51502

Chiều về Hà Nội -> Đồng Dăng. Tàu DD6