Hà Nội - Lào Cai

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Lào Cai

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu SP3

Lưu ý thời gian đi và đến có thể thay đổi, thông tin mang tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường sắt VN để cập nhật mới nhất

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu SP1

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu LC3

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu SP7

Chiều Về Giờ Tàu Lào Cai -> Hà Nội

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu SP4

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu SP2

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu LC4

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu SP8