Hà Nội - Hải Phòng

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu HP1

Lưu ý thời gian đi và đến có thể thay đổi, thông tin mang tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường sắt VN để cập nhật mới nhất

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP3

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP5

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP7

Chiều Về Giờ Tàu từ Hải Phòng đi Hà Nội

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu HP2

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu LP2

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu SP6

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu LP8