Sài Gòn - Phan Thiết

Chiều Đi Giờ Tàu từ Phan Thiết đi Sài Gòn

Chiều Đi Phan Thiết -> Sài Gòn. Tàu SPT1

Lưu ý thời gian đi và đến có thể thay đổi, thông tin mang tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường sắt VN để cập nhật mới nhất

Chiều Đi Phan Thiết -> Sài Gòn. Tàu SPT5

Chiều về Giờ Tàu từ Sài Gòn về Phan Thiết

Chiều về Sài Gòn -> Phan Thiết Tàu SPT2

Chiều về Sài Gòn -> Phan Thiết Tàu SPT6