Hà Nội - Vinh - Huế - Đà Nẵng

Chiều đi Hà Nội - Vinh - Huế - Đà Nẵng : Tàu NA1

Chiều về Hà Nội - Vinh - Huế - Đà Nẵng : Tàu NA1

Lưu ý thời gian đi và đến có thể thay đổi, thông tin mang tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường sắt VN để cập nhật mới nhất