Hà Nội - Thái Nguyen

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Thái Nguyên

Chiều Đi Hà Nội -> Thái Nguyên . Tàu 1901

Lưu ý thời gian đi và đến có thể thay đổi, thông tin mang tính chất tham khảo, các bạn có thể truy cập website đường sắt VN để cập nhật mới nhất

Chiều Đi Thái Nguyên -> Hà Nội. Tàu 1902