Địa chỉ ga Sài Gòn

Ga Hà Nội cung cấp cho các bạn thông tin quan trong về địa chỉ ga sài gòn và các số điện thoại cần thiết của Ga Sa Gòn để các bạn có thể liên hệ khi cần thiết

Ga Sài Gòn:

  • Đội vé : 08.3843 6524
  • Phòng hướng dẫn khách vận : 08.3931 8952
  • Bán vé qua điện thoại : 08.3843 6524
  • Bán vé đi ngay : 08.3931 2794
  • Tổ hành lý : 08.3843 6527

Ngoài ra thông tin ngành đường Sắt như sau:

  • Ban Kinh doanh vận tải ĐSVN : 04.3822 2709
  • Xí nghiệp Vận dụng toa xe khách Hà Nội : 096333567
  • Xí nghiệp toa xe Sài Gòn : 0908120575
  • Phòng kinh doanh (Công ty vận tải Hàng hóa ĐS): 04.3942 6163