Lịch Tàu‎ > ‎

Sài Gòn - Quy Nhơn

Chiều Đi Giờ Tàu từ Sài Gòn đi Quy Nhơn

Chiều Đi Sài Gòn -> Quy Nhơn. Tàu SQN3

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Quy Nhơn0
16:30 16:30
Diêu Trì10
17:12 16:55
Tuy Hoà112
19:4 19:1
Ninh Hoà195
21:12 21:9
Nha Trang229
22:33 22:20
Tháp Chàm322
0:7 0:4
Bình Thuận465
3:2 2:57
Long Khánh563
4:49 4:46
Biên Hòa611
5:48 5:45
Dĩ An621
6:1 5:59
Sài Gòn640
7:1 7:1

Chiều Đi Sài Gòn -> Quy Nhơn. Tàu SQN1

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Quy Nhơn0
14:56 14:56
Diêu Trì10
15:36 15:21
Tuy Hoà112
17:30 17:25
Phú Hiệp125
17:49 17:46
Giã168
18:43 18:40
Ninh Hoà195
19:11 19:8
Nha Trang229
19:49 19:43
Tháp Chàm322
21:37 21:34
Bình Thuận465
0:21 0:14
Biên Hòa611
3:26 3:23
Sài Gòn640
4:7 4:7

Chiều Đi Giờ Tàu từ Quy Nhơn đi Sài Gòn

Chiều Đi Quy Nhơn -> Sài Gòn. Tàu SQN4

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Sài Gòn0
19:55 19:55
Dĩ An19
20:25 20:23
Biên Hòa29
20:39 20:36
Long Khánh77
21:40 21:37
Bình Thuận175
23:36 23:30
Tháp Chàm318
2:18 2:13
Nha Trang411
3:56 3:49
Ninh Hoà445
4:37 4:34
Tuy Hoà528
6:18 5:59
Diêu Trì630
8:20 8:0
Quy Nhơn640
8:45 8:45

Chiều Đi Quy Nhơn -> Sài Gòn. Tàu SQN2

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Sài Gòn0
21:25 21:25
Biên Hòa29
22:7 22:4
Bình Thuận175
3:0 2:53
Tháp Chàm318
5:14 5:11
Nha Trang411
6:58 6:45
Ninh Hoà445
7:57 7:37
Giã472
8:25 8:22
Phú Hiệp515
9:12 9:9
Tuy Hoà528
9:43 9:38
Diêu Trì630
11:36 11:21
Quy Nhơn640
12:1 12:1