Lịch Tàu‎ > ‎

Kép - Hạ Long


Chiều đi Giờ Tàu tuyến Kép - Hải Phòng

Chiều đi ga Yên Viên-> Hạ Long. Tàu 51501


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Yên Viên0
4:55 4:55
Từ Sơn6
5:15 5:7
Lim13
5:29 5:27
Bắc Ninh18
5:43 5:40
Thị Cầu21
5:55 5:53
Sen Hồ28
6:11 6:9
Bắc Giang38
6:32 6:27
Phố Tráng48
6:52 6:50
Kép58
7:39 7:9
Bảo Sơn66
8:0 7:58
Lan Mẫu75
8:24 8:19
Cẩm Lý85
8:46 8:44
Chí Linh96
9:9 9:7
Ðông Triều107
9:36 9:34
Mạo Khê116
10:14 9:54
Yên Dưỡng127
10:37 10:35
Uông Bí132
10:51 10:49
Bàn Cờ135
11:1 10:59
Yên Cư152
11:43 11:41
Hạ Long164
12:12 12:12

Chiều về Giờ Tàu tuyến Hải Phòng - Kép

Chiều về ga  Hạ Long -> Yên Viên. Tàu 51502

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hạ Long0
13:40 13:40
Yên Cư12
14:11 14:9
Bàn Cờ29
14:53 14:51
Uông Bí32
15:3 15:1
Yên Dưỡng37
15:17 15:15
Mạo Khê48
16:8 15:38
Ðông Triều57
16:28 16:26
Chí Linh68
16:55 16:53
Cẩm Lý79
17:18 17:16
Lan Mẫu89
17:43 17:38
Bảo Sơn98
18:4 18:2
Kép106
18:52 18:22
Phố Tráng116
19:11 19:8
Bắc Giang126
19:41 19:28
Sen Hồ136
20:1 19:58
Thị Cầu143
20:19 20:16
Bắc Ninh146
20:33 20:30
Lim151
20:48 20:45
Từ Sơn158
21:4 21:1
Yên Viên164
21:17 21:17