Lịch Tàu‎ > ‎

Hà Nội - Thái Nguyen


Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Thái Nguyên

Chiều Đi Hà Nội -> Thái Nguyên . Tàu 1901

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Long Biên0
16:25 16:25
Gia Lâm3
16:39 16:34
Yên Viên9
16:52 16:50
Đông Anh19
17:42 17:12
Trung Giã38
18:14 18:12
Phổ Yên49
18:35 18:33
Lưu Xá66
19:7 19:5
Thái Nguyên72
19:20 19:16
Quán Triều73
19:27 19:27

Chiều Đi Thái Nguyên -> Hà Nội. Tàu 1902

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Quán Triều0
6:55 6:55
Thái Nguyên1
7:5 7:1
Lưu Xá7
7:17 7:15
Phổ Yên24
7:49 7:47
Trung Giã35
8:10 8:8
Đông Anh54
9:10 8:40
Yên Viên64
9:33 9:30
Gia Lâm70
9:53 9:45
Long Biên73
10:3 10:3