Lịch Tàu‎ > ‎

Sài Gòn - Phan Thiết


Chiều Đi Giờ Tàu từ Phan Thiết đi Sài Gòn

Chiều Đi Phan Thiết -> Sài Gòn. Tàu SPT1

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Phan Thiết0
13:10 13:10
Bình Thuận10
13:32 13:27
Biên Hòa156
16:33 16:30
Dĩ An166
16:47 16:45
Sài Gòn185
17:17 17:17

Chiều Đi Phan Thiết -> Sài Gòn. Tàu SPT5

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Phan Thiết0
13:50 13:50
Bình Thuận10
14:9 14:6
Biên Hòa156
17:20 17:17
Sài Gòn185
18:2 18:2

Chiều về Giờ Tàu từ Sài Gòn về Phan Thiết

Chiều về Sài Gòn -> Phan Thiết Tàu SPT2

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Sài Gòn0
6:40 6:40
Dĩ An19
7:11 7:9
Biên Hòa29
7:25 7:22
Bình Thuận175
10:10 10:5
Phan Thiết185
10:26 10:26

Chiều về Sài Gòn -> Phan Thiết Tàu SPT6

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Sài Gòn0
8:20 8:20
Biên Hòa29
9:2 8:59
Bình Thuận175
11:53 11:50
Phan Thiết185
12:9 12:9