Lịch Tàu‎ > ‎

Hà Nội - Đồng Đăng

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Đồng Đăng

Chiều Đi Yên Viên -> Hạ Long. Tàu 51051

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Yên Viên0
4:55 4:55
Từ Sơn6
5:15 5:7
Lim13
5:29 5:27
Bắc Ninh18
5:43 5:40
Thị Cầu21
5:55 5:53
Sen Hồ28
6:11 6:9
Bắc Giang38
6:32 6:27
Phố Tráng48
6:52 6:50
Kép58
7:39 7:9
Bảo Sơn66
8:0 7:58
Lan Mẫu75
8:24 8:19
Cẩm Lý85
8:46 8:44
Chí Linh96
9:9 9:7
Ðông Triều107
9:36 9:34
Mạo Khê116
10:14 9:54
Yên Dưỡng127
10:37 10:35
Uông Bí132
10:51 10:49
Bàn Cờ135
11:1 10:59
Yên Cư152
11:43 11:41
Hạ Long164
12:12 12:12

Chiều Đi Hà Nội -> Đồng Đăng. Tàu DD5

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hà Nội0
7:5 7:5
Long Biên2
7:16 7:13
Gia Lâm5
7:30 7:24
Yên Viên11
7:43 7:41
Từ Sơn17
7:53 7:51
Lim24
8:3 8:1
Bắc Ninh29
8:12 8:10
Sen Hồ39
8:27 8:25
Bắc Giang49
8:40 8:38
Kép69
9:2 9:0
Phố Vị81
9:28 9:26
Bắc Lệ89
9:44 9:42
Đồng Mỏ113
10:21 10:19
Lạng Sơn149
11:20 11:18
Đồng Đăng162
11:40 11:40

Chiều Về Giờ Tàu từ Đồng Đăng đi Hà Nội

Chiều về Hạ Long -> Yên Viên. Tàu 51502

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hạ Long0
13:40 13:40
Yên Cư12
14:11 14:9
Bàn Cờ29
14:53 14:51
Uông Bí32
15:3 15:1
Yên Dưỡng37
15:17 15:15
Mạo Khê48
16:8 15:38
Ðông Triều57
16:28 16:26
Chí Linh68
16:55 16:53
Cẩm Lý79
17:18 17:16
Lan Mẫu89
17:43 17:38
Bảo Sơn98
18:4 18:2
Kép106
18:52 18:22
Phố Tráng116
19:11 19:8
Bắc Giang126
19:41 19:28
Sen Hồ136
20:1 19:58
Thị Cầu143
20:19 20:16
Bắc Ninh146
20:33 20:30
Lim151
20:48 20:45
Từ Sơn158
21:4 21:1
Yên Viên164
21:17 21:17

Chiều về Hà Nội -> Đồng Dăng. Tàu DD6

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Đồng Đăng0
15:30 15:30
Lạng Sơn13
15:50 15:48
Đồng Mỏ49
16:41 16:39
Bắc Lệ73
17:20 17:18
Phố Vị81
17:36 17:34
Kép93
18:5 18:3
Bắc Giang113
18:28 18:26
Sen Hồ123
18:42 18:40
Bắc Ninh133
18:57 18:55
Lim138
19:6 19:4
Từ Sơn145
19:18 19:16
Yên Viên151
19:30 19:28
Gia Lâm157
19:46 19:43
Long Biên160
19:57 19:54
Hà Nội162
20:5 20:5
Comments