Lịch Tàu‎ > ‎

Hà Nội - Vinh - Huế - Đà Nẵng

Chiều đi Hà Nội - Vinh - Huế - Đà Nẵng : Tàu NA1

Ga điCự lyNgày điGiờ điGiờ đến
Hà Nội016-03-2017 22:30 22:30
Nam Định8717-03-2017 0:13 0:8
Thanh Hoá17517-03-2017 2:54 2:51
Cầu Giát25017-03-2017 4:19 4:16
Chợ Sy27917-03-2017 4:42 4:39
Vinh31917-03-2017 5:25 5:25


Chiều về Hà Nội - Vinh - Huế - Đà Nẵng : Tàu NA1

Ga điCự lyNgày điGiờ điGiờ đến
Vinh016-03-2017 21:20 21:20
Chợ Sy4016-03-2017 22:4 22:1
Cầu Giát6916-03-2017 22:27 22:24
Thanh Hoá14417-03-2017 0:14 0:11
Nam Định23217-03-2017 2:13 2:10
Hà Nội31917-03-2017 3:54 3:54

Comments