Lịch Tàu‎ > ‎

Hà Nội - Lào Cai

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Lào Cai

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu SP3


Ga điCự lyGiờ điGiờ đến
Hà Nội0
22:0 22:0
Gia Lâm5
22:18 22:15
Yên Viên11
22:32 22:29
Đông Anh21 22:54 22:51
Phúc Yên39
23:18 23:16
Việt Trì73
23:59 23:57
Phú Thọ99
0:39 0:37
Yên Bái155
2:23 2:16
Mậu A186
3:13 3:10
Bảo Hà237
4:34 4:31
Phố Lu262
5:20 5:16
Lào Cai294
6:20 6:20

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu SP1


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hà Nội0
21:30 21:30
Gia Lâm5
21:48 21:45
Yên Viên11
22:1 21:59
Đông Anh21
22:20 22:18
Phúc Yên39
22:42 22:40
Vĩnh Yên54
23:2 22:59
Yên Bái155
1:40 1:25
Trái Hút202
2:52 2:50
Bảo Hà237
3:50 3:47
Phố Lu262
4:35 4:32
Lào Cai294
5:35 5:35

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu LC3


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hà Nội0
6:10 6:10
Gia Lâm5
6:28 6:25
Yên Viên11
6:42 6:39
Đông Anh21
7:4 7:1
Phúc Yên39
7:29 7:26
Vĩnh Yên54
7:50 7:47
Việt Trì73
8:16 8:14
Phủ Đức82
8:34 8:32
Tiên Kiên91
8:51 8:49
Phú Thọ99
9:8 9:5
Chí Chủ108
9:24 9:22
Vũ Ẻn118
9:40 9:38
Ấm Thượng131
10:2 10:0
Đoan Thượng141
10:18 10:16
Văn Phú148
10:33 10:31
Yên Bái155
11:0 10:45
Cổ Phúc165
11:18 11:16
Ngòi Hóp177
11:38 11:36
Mậu A186
11:56 11:53
Trái Hút202
12:24 12:21
Lâm Giang210
12:50 12:40
Lang Khay219
13:7 13:5
Lang Thíp228
13:25 13:23
Bảo Hà237
13:45 13:42
Thái Văn247
14:6 14:4
Phố Lu262
14:35 14:32
Thái Niên277
15:7 15:5
Lào Cai294
15:40 15:40

Chiều Đi Hà Nội -> Lào Cai. Tàu SP7


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hà Nội0
22:30 22:30
Gia Lâm5
22:48 22:45
Yên Viên11
23:2 22:59
Đông Anh21
23:24 23:21
Phúc Yên39
23:48 23:46
Yên Bái155
3:0 2:45
Mậu A186
3:49 3:47
Trái Hút202
4:17 4:15
Bảo Hà237
5:15 5:12
Phố Lu262
6:0 5:57
Lào Cai294
7:0 7:0

Chiều Về Giờ Tàu Lào Cai -> Hà Nội

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu SP4


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Lào Cai0
21:10 21:10
Phố Lu32
22:9 22:6
Bảo Hà57
22:50 22:48
Lang Khay75
23:20 23:18
Trái Hút92
23:49 23:47
Mậu A108
0:18 0:16
Yên Bái139
1:28 1:16
Ấm Thượng163
2:5 2:3
Việt Trì221
3:25 3:23
Vĩnh Yên240
3:52 3:50
Yên Viên283
4:52 4:50
Gia Lâm289
5:7 5:4
Hà Nội294
5:22 5:22

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu SP2


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Lào Cai0
20:35 20:35
Phố Lu32
21:34 21:31
Bảo Hà57
22:16 22:13
Mậu A108
23:34 23:32
Yên Bái139
0:36 0:21
Vũ Ẻn176
1:49 1:47
Phúc Yên255
3:31 3:29
Đông Anh273
3:58 3:55
Gia Lâm289
4:30 4:27
Hà Nội294
4:45 4:45

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu LC4


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Lào Cai0
10:5 10:5
Thái Niên17
10:37 10:35
Phố Lu32
11:8 11:5
Thái Văn47
11:34 11:32
Bảo Hà57
11:55 11:52
Lang Thíp66
12:13 12:11
Lang Khay75
12:30 12:28
Lâm Giang84
12:53 12:45
Trái Hút92
13:11 13:8
Mậu A108
13:38 13:35
Ngòi Hóp117
13:55 13:53
Cổ Phúc129
14:16 14:14
Yên Bái139
14:47 14:32
Văn Phú146
15:1 14:59
Đoan Thượng153
15:17 15:15
Ấm Thượng163
15:34 15:32
Vũ Ẻn176
15:56 15:54
Chí Chủ186
16:12 16:10
Phú Thọ195
16:29 16:26
Tiên Kiên203
16:45 16:43
Phủ Đức212
17:2 17:0
Việt Trì221
17:21 17:18
Vĩnh Yên240
17:49 17:46
Phúc Yên255
18:12 18:9
Đông Anh273
18:39 18:36
Yên Viên283
19:2 18:59
Gia Lâm289
19:17 19:14
Hà Nội294
19:32 19:32

Chiều Về Lào Cai -> Hà Nội. Tàu SP8


Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Lào Cai0
19:40 19:40
Phố Lu32
20:39 20:36
Bảo Hà57
21:21 21:18
Trái Hút92
22:15 22:13
Mậu A108
22:44 22:42
Yên Bái139
23:38 23:31
Chí Chủ186
1:16 1:14
Phú Thọ195
1:32 1:30
Việt Trì221
2:13 2:11
Vĩnh Yên240
2:40 2:38
Phúc Yên255
3:2 3:0
Đông Anh273
3:28 3:26
Yên Viên283
3:50 3:48
Gia Lâm289
4:5 4:2
Hà Nội294
4:20 4:20