Lịch Tàu‎ > ‎

Hà Nội - Hải Phòng

Chiều Đi Giờ Tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu HP1

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hà Nội0
6:0 6:0
Gia Lâm5
6:16 6:14
Cẩm Giàng40
6:56 6:54
Hải Dương57
7:20 7:15
Phú Thái78
7:48 7:46
Thượng Lý98
8:15 8:13
Hải Phòng102
8:25 8:25

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP3

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Long Biên0
9:28 9:28
Gia Lâm3
9:48 9:36
Cẩm Giàng38
10:33 10:25
Hải Dương55
10:55 10:52
Phú Thái76
11:23 11:21
Thượng Lý96
11:50 11:48
Hải Phòng100
12:0 12:0

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP5

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hà Nội0
15:20 15:20
Long Biên2
15:30 15:27
Gia Lâm5
15:45 15:38
Cẩm Giàng40
16:28 16:22
Hải Dương57
16:52 16:48
Phú Thái78
17:21 17:19
Thượng Lý98
17:48 17:46
Hải Phòng102
18:0 18:0

Chiều Đi Hà Nội -> Hải Phòng. Tàu LP7

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hà Nội0
18:27 18:27
Long Biên2
18:38 18:35
Gia Lâm5
18:54 18:47
Cẩm Giàng40
19:33 19:31
Hải Dương57
19:58 19:52
Phú Thái78
20:26 20:24
Thượng Lý98
20:53 20:51
Hải Phòng102
21:5 21:5

Chiều Về Giờ Tàu từ Hải Phòng đi Hà Nội

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu HP2

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hải Phòng0
18:45 18:45
Thượng Lý4
18:57 18:55
Phú Thái24
19:22 19:20
Hải Dương45
19:55 19:47
Cẩm Giàng62
20:17 20:15
Gia Lâm97
21:1 20:58
Hà Nội102
21:15 21:15

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu LP2

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hải Phòng0
6:10 6:10
Thượng Lý4
6:22 6:20
Phú Thái24
6:46 6:44
Hải Dương45
7:18 7:12
Cẩm Giàng62
7:40 7:38
Gia Lâm97
8:32 8:20
Long Biên100
8:40 8:40

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu SP6

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hải Phòng0
9:5 9:5
Thượng Lý4
9:17 9:15
Phú Thái24
9:41 9:39
Hải Dương45
10:8 10:5
Cẩm Giàng62
10:30 10:28
Gia Lâm97
11:18 11:11
Long Biên100
11:29 11:26
Hà Nội102
11:37 11:37

Chiều về Hải Phòng -> Hà Nội. Tàu LP8

Ga điCự ly
Giờ điGiờ đến
Hải Phòng0
15:0 15:0
Thượng Lý4
15:12 15:10
Phú Thái24
15:37 15:34
Hải Dương45
16:5 16:2
Cẩm Giàng62
16:31 16:25
Gia Lâm97
17:26 17:12
Long Biên100
17:37 17:34
Hà Nội102
17:45 17:45