Các Phòng Ban Ga Hà Nội

Chức năng nhiệm vụ các bộ phận Ga Hà Nội

1 - Phòng Tổ chức Hành chính:

Điện thoại: 04.7470366 hoặc 04.7470303 - máy lẻ: 2893
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:

    Tổ chức mô hình sản xuất kinh doanh và các cơ chế quản lý

    Các chế độ, chính sách về cán bộ, lao động, tiền lương, bảo hộ lao động, giáo dục đào tạo, chính sách xã hội. Ký kết HĐLĐ và chấm dứt HĐLĐ theo Bộ luật lao động.

    Công tác hành chính quản lý tổng hợp, thi đua tuyên truyền, khen thưởng, lỷ luật, mua sắm và cấp phát vật tư tài sản

2 – Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật:
Điện thoại: 04.7470363 hoặc 04.7470303 – máy lẻ: 2894
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga các mặt công tác sau:

    Xây dựng các mặt kế hoạch (kế hoạch sản lượng, kế hoạch sản xuất kinh doanh ngoài vận tải, kế hoạch chi phí, kế hoạch vật tư…) và tham mưu các biện pháp thực hiện kế hoạch đã đề ra.
    Xây dựng các định hướng vế sản xuất kinh doanh để xây dựng và phát triển của ga dài hạn.
    Công tác thống kê các chỉ tiêu sản lượng của toàn ga theo các tiêu chuẩn quy định của Nhà nước và của ngành.
    Tham mưu các biện pháp để thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật ngành, quy tắc tỷ mỷ quản lý kỹ thuật ga để đảm bảo sản xuất an toàn và đạt hiệu quả cao.
    Tham mưu cá biện pháp thực hiện các nghiệp vụ (kỹ thuật, nghiệp vụ về chạy tàu, khách hóa vận…) để phục vụ hành khách, chủ hàng được tốt nhất.
    Kiểm tra giám sát về công tác vận tải.

3 – Phòng Tài chính kế toán:
Điện thoại: 04.7470364 hoặc 04.7470303 – máy lẻ: 2849
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:

    Tham mưu thực hiện công tác tài chính kế toán đảm bảo quản lý và sử dụng có hiệu quả các loại tài sản vật tư tiền vốn của ga nhằm bảo toàn và phát triển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
    Tổ chức và thực hiện toàn bộ công tác kế toán, phân tích thông tin kinh tế, và hạch toán kinh tế ở ga theo cơ chế quản lý hiện hành.
    Riêng trưởng phòng còn có chức năng kiểm soát viên kinh tế tài chính, theo thừa ủy nhiệm của kế toán trưởng Công ty VTHKĐSVN tại ga.
    Giúp Trưởng ga quản lý tổ thu ngân (có cả quỹ trung tâm đảm bảo đúng quy định, an toàn)

4 – Trạm Y tế:
Điện thoại: 04.7470303 – máy lẻ: 2751
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:

    Công tác y học dự phòng.
    Khám chữa bệnh thông thường, cấp cứu ban đầu cho HK đi tàu (mua sắm, quản lý cấp phát thuốc)
    Công tác quản lý sức khỏe
    Công tác lao động nữ, dân số kế hoạch hóa gia đình…
    Tham mưu về công tác VSMT (kể cả vệ sinh công nghiệp, VSATTP.

5 – 3 Ban sản xuất:
Điện thoại: 04.9423433 hoặc 04.7470303 – máy lẻ: 2561
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:
Thực hiện tổ chức công tác điều hành và sản xuất vận tải trong 1 ban khép kín (12h). Bao gồm các công việc dồn lập, đón gửi tàu, đón tiễn hành khách, đảm bảo an toàn, anh ninh trật tự và các công việc phát sinh trong ban.

6 – Đội Hành lý Hàng hóa:
Điện thoại: 04.9420060 hoặc 04.7470303 – máy lẻ: 2569
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:
Thực hiện tổ chức giao nhận xếp dỡ vận chuyển hành lý bao gửi, hàng hóa đi tác các tuyến trong nước tại Hà Nội

7 – Đội bán vé:
Điện thoại: 04.8221724 hoặc 04.7470303 – máy lẻ: 2791
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:
Thực hiện tổ chức công tác bán vé tàu cho hành khách đi các tuyến Địa phương, tuyến Thống nhất trong nước và hành khách đi tàu Liên vận Quốc tế.
Bán vé tàu đi các tuyến: Hà Nội – Lào Cai, Hà Nội – Đồng Đăng – Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Quán Triều, Hà Nội – Sài Gòn.

8 – Đội Môi trường:

Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nhà ga. Làm sạch sân ke ga, trong các phòng đợi khu vực ga Hà Nội, tạo cảnh quan xanh, sạch đẹp phục vụ hành khách đi tàu.

9 – Đội Sản xuất kinh doanh doanh ngoài vận tải:
Điện thoại: 04.9422843 hoặc 04.7470303 – máy lẻ: 2659
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác:

    Công tác sản xuất kinh doanh dịch vụ ngoài vận tải cảu ga: Bán hàng tại các kiốt, thuê đặt biển quảng v…v..
    Hợp đồng tua du lịch với khách hàng bằng phương tiện vận tải Đường sắt. Đưa vé dịch vụ đến tận nhà theo yêu cầu của khách (trong địa bàn nội thành Hà Nội).
    Tổ chức nhận vận chuyển, xếp dỡ hàng hóa từ nhà đến kho hoặc từ kho đến nhà. Điện thoại: 04.9426853.

10 – Đội bảo vệ:
Điện thoại: 04.7470303 – máy lẻ: 2265
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:
Đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn trật tự, xã hội và công tác phòng chống cháy nổ tại địa bàn ga Hà Nội

11 – Trạm Long Biên
Điện thoại: 04.9271257 hoặc 04.7470303 – máy lẻ: 2270
Nhiệm vụ: Tham mưu cho Trưởng ga về các mặt công tác sau:
Thực hiện tổ chức công tác điều hành và sản xuất vận tải tại Trạm Long Biên. Bao gồm các công việc đón gửi tàu, đón tiễn hành khách, bán vé phục vụ hành khách đi tàu các tuyến phía Bắc, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự và các công việc phát sinh trong khi công tác.